5. Uluslararası İzmir Tiyatro Festival Hazırlıkları Başladı.

5. Festival 2-12 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacak. 5. Festivalin teması "UMUT". Festival komitesi başvurularınızı bekliyor !...


BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


Duyurular

 

 

FESTİVAL KOMİTESİNDEN


Sanatın tüm dalları içerisinde düşünsel bir edim olmasının yanı sıra doğrudan eylemin kendisine dayanan tiyatro, klasik Antik çağdan bugüne insan varoluşunu anlama ve sorgulama alanı olarak varlığını devam ettirmiştir.

Tiyatro, insanı kendisiyle yüz yüze getiren (yüzleştiren), onun, verili düşünce kodları dışında farklı düşünme yollarıyla buluşmasına olanak tanıyan bir sanat dalı olarak yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Eski Yunanca’da "thea"- yani "görmek" fiili ile "drômenon"'dan (dram) türeyen tiyatro ve dram sanatı, hiçbir baskıya boyun eğmeden görünmeyeni göstermeyi; haksızlıkların, çelişkilerin altını çizmeyi, bütün bu sorunlar karşısındaysa, Diyojen'in feneriyle insanlara ışık tutması gibi bir çıkış yolu önermeyi önceler.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!