Merhaba,

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarih boyunca  21 yıldır Ankara’da gerçekleştirmekte olduğu Tiyatro Festivali deneyimini  “tiyatrolar kenti” olarak bilinen, asırlardır tiyatroyu yaşayan ve yaşatan kentimiz İzmir’de de güçlendirerek sürdürüyor.

İzmir'in toplumsal tarihinde hep var olan tiyatro sanatını canlandırmak ve geçmişte olduğu gibi uluslararası düzeye taşıma hedefiyle 6 yıl once başladığımız bu yolculuk 2017'de ‘CESARET’ temasıyla 8-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Vakıf’ımız yeni anlayışlarla çağdaş ve özgür düşüncelerin, topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşacağına noktasından hareketle SANAT’ı seyirlik ve eğlencelik bir tüketim malzemesi, ticari bir etkinlik, bir meta olarak değil; düşünmeyi, hayatı, var olanı, varoluşu sorgulamaya yönelten bir etkinlik olarak yorumlamaktadır.

Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş, yaşanılabilir bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelere yol açmakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu kopukluğun yaşanmaması için özellikle Şirket ve kurumların sanata destek vermeleri ve bu tür organizasyonları desteklemeleri beklenmektedir. Kar amacı gütmeyen, tüm faaliyetlerin gönüllü olarak yapıldığı,  ücretli kimsenin çalışmadığı, İzmir Tiyatro Festivali devlet desteği de alamamaktadır. Tiyatro yelpazesinin  tüm renklerini buluşturacak Uluslararası bir zemin olan olmayı hedefleyen bu etkinliklerin maliyetleri de yüksek olmaktadır. Festivalimiz için katkı ve desteklerini bekliyoruz. 

Desteğinizle;

 • Bakmak ile görmek arasındaki farkın netleşmesine,
 • Yaşamın güzelliklerini, renklerini ve ışıklarının paylaşılmasına, 
 • Toplumun estetik beğeni düzeyininyükseltilmasına,  
 • Sanatı yapılabilir- erişilebilir kılarak üretkenliğin artmasına, 
 • Uluslararası dayanışmaya ve barışa katkıda bulunacaksınız. .

Teşekkür ve Saygılarımızla,

 

FESTİVAL ANA SPONSORU

Bedeli: ……………….. TL

Festivali düzenleyen kurumun dışında en büyük finansal / hizmetsel desteği sağlar.

Ana sponsorluk sadece bir kuruma verilir.

FESTIVAL ANA SPONSORUNA SUNULAN OLANAKLAR;

 • Sponsor Ambleminin Festival Tarafından Kullanımı;

1. Medyada

a. Gösterim alanlarında

b. Teşekkür İlanlarında

c. Basın bülteni ve açıklamalarında

d. Festival Internet Sitesinde

2. Basılı Malzemelerde (uygulandığı durumlarda)

a. Festival afişinde

b. Festival kataloğunun arka kapağında

c. Festival kataloğunda özel teşekkür sayfasında

d. Kentin merkezi yerlerine asılacak billboard, raket, megaliht, raket ve bez afişlerde

e. Festival yönlendirme tabelalarında

f. Festival panolarında

g. Festival program broşüründe

h. Festival izlencesinde

i. Festival dosyasında

j. Festival çantasında

k. Serbest giriş kartlarında

l. Festival mekanlarında uygulanacak çalışmalarda

 

3. Mekanlarda

a. Festivalin basın toplantılarında

b. Söyleşi, panel,  açıkoturum ve etkinliklerde

c. Gösterim mekanlarında

 • Ana Sponsora Sağlanacak Diğer Olanaklar

a. Festival AçılışTöreni’nde plaket sunumu ve konuşma yapma olanağı

b. Festival tören ve etkinliklerine davetiye

c. Festival oyunlarına serbest giriş kartı

d. Festival mekanlarında ürün tanıtımı, broşür dağıtımıve stand açma olanağı

       

FESTİVAL YAN SPONSORLUĞU

Bedeli: ……………..

Festival kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak desteği kapsar.

YAN SPONSORLARA SUNULAN OLANAKLAR

 • Sponsor Ambleminin Festival Tarafından Kullanımı

1. Medyada

a. Gösterim İlanlarında

b. Teşekkür İlanlarında

c. Basın bülteni ve açıklamalarında

d. Festival Internet Sitesinde

 

2. Basılı Malzemelerde (uygulandığı durumda geçerlidir)            

a. Festival afişinde

b. Festival kataloğunun iç sayfasında

c. Festival kataloğunda aynı kategorideki sponsorlarla birlikte özel teşekkür

sayfasında

d. Kentin merkezi yerlerineasılacak billboard, raket, megaliht, pisaraketve bez afişlerde e. Festival yönlendirmetabelalarında

f. Festival panolarında

g. Festival sinema program broşüründe

h. Festival izlencesinde

i. Festival mekanlarında uygulanacak çalışmalarda

 

3. Mekanlarda

a. Festivalin basın toplantılarında

b. Söyleşi, panel ve açık oturum vb etkinliklerde

c. Tören mekanlarında

d. TV’den canlı yayınlanması planlanan Festival Açılış ve Ödül Töreni’nde

 • Yan Sponsora Sağlanacak Diğer Olanaklar

a. Festival Onur Ödülleri Töreni’nde plaket sunumu

b. Festival tören ve etkinliklerine davetiye

 

FESTİVAL HİZMET SPONSORUĞU

Festival kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak hizmet desteğini kapsar.

HIZMET SPONSORLARINA SUNULAN OLANAKLAR

 • Sponsor Ambleminin Festival Tarafından Kullanımı

1. Medyada

a. Gösterim İlanlarında

b. Teşekkür İlanlarında

c. Basın bülteni ve açıklamalarında

d. Festival Internet Sitesinde

 

2. Basılı Malzemelerde (uygulandığı durumda geçerlidir)

a. Festival kataloğunda sponsoru olduğu bölümün önünde

b. Festival kataloğunda aynı kategorideki sponsorlarla birlikte özel teşekkür

sayfasında

c. Festival panolarında

d. Festival etkinleri program broşüründe

 

3- Mekanlarda

a. Festivalin basın toplantılarında

b. Söyleşi, panel ve açıkoturum vb etkinliklerde

 • Hizmet Sponsorlarına Sağlanacak Diğer Olanaklar

a. Festival tören ve etkinliklerine davetiye

c. Festival oyunlarına serbest giriş kartı


Editörün Seçtiği