Rakamlarla Festival

RAKAMLARLA FESTİVAL

Festival’e ilk yıl 8.351, ikinci yıl 5.855, üçüncü yıl 7.249, dördüncü yıl 8.252, beşinci yılda ise 7.317  kişi olmak üzere  toplam 38.024 izleyici, 162 tiyatro ekibi ve 1500’e yakın sanatçı konuk oldu.

İzmir’in dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş – gidememiş bireyleri  tiyatroyla buluşturmayı kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmayı hedefleyen Festivalimiz kapsamında: ilk yıl 870, 2. yıl 2.050 , 3. yıl 1.046, 4. yılda ise 1.317ü son yılda 1.690  olmak üzere toplam 6.973 kişi tiyatro salonlarında ücretsiz olarak konuk edildi.

Festivalimiz İlk yıl İzmir’e, sanatçılara,tiyatroya  “MERHABA“, diyerek yola çıkarken, 2. yıl “İTİRAZ“, 3. yıl “DAYANIŞMA“, 4.yıl “ÖZGÜRLÜK“, 5. yıl “UMUT” ve bu yılda “CESARET” temalarıyla düzenlenmektedir..

Festival’imiz  tamamen gönüllülerle düzenlenirken bugüne kadar çeşitli alanlarda destek veren 250’ye yakın gönüllü ve kurumsal destekçinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Festivalin Amacı

FESTİVALİN AMACI

Festival’in genel amacı, özellikle çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, uluslararası dayanışmaya ve barışa sanat yoluyla katkıda bulunmak, İzmir’in sanat yaşamını destekleyerek yeni sanatseverler kazanmak olarak belirlenmiştir.

Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların, hem izleyici hem de sanat dünyasına farklı açılımlar kazandırmaları, ulusal ve uluslararası grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamanın arayışında olacağız. Bunun yanısıra Festivalimizin hedef ve amaçları aşağıdaki gibidir ;

  • Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek,
  • Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek,
  • Var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek, teşvik etmek,
  • Farklı kültürlerin tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini  topluma ve tiyatro sanatçılarına, yapımcılarına aktarmak,
  • Farklı kültür ve ülkeler arasında; sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, dostlukları pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak,
  • Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmak,
  • Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların; hem izleyici hem de sanat dünyasına; farklı açılımlar kazandırmaları; katılımcı grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamak,
  • Alternatif tiyatro anlayışlarına ve arayışlarına kendilerini geliştirme olanağı sağlamak,
  • İzmir’in tiyatro sanatı üzerindeki  tarihi imzasını sürekli kılmak, geçmişten, geleceğe bir köprü oluşturmak,
  • Festival kapsamında İzmir’in dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş – gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmak, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmak.

Toplumlarla sanat arasında herhangi bir kopukluk yaşanmaması için özellikle şirket ve kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri beklenmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş

Festivalin Gerekçesi

Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler, topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşmakta. Bu açıdan bakıldığında festivaller, her bakımdan toplumun yeniden canlanması ve olağan yaşam içinde coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağıdır.
Doğası gereği  itiraz eden, itirazını paylaşan,  muhalif duran, özgürlük peşinde koşan;  sanat ve sanatçı  ile “dayanışma” ;  kaçınılmaz oluyor.  zihinsel ve fiziksel  enerjileri  buluşturmaya gereksinim daha da artıyor. “Daha güzel bir dünya için sanat’ın, tiyatro’nun gerektiğini,  başka bir dünya ‘nın da   sanatla   mümkün!”   olacağına inanıyoruz.

Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali farklı kültür ve ülkeler arasında sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, halkların dostluklarını pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak amacını sürekli gözetecek bir yapılanmada ve tamamen GMNÜLLÜLÜK üzerinden biçimlenmektedir.
Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, yaşamın kendisinin yaşandığı, bireylerin yaratıcı-üretici özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan bu FESTIVAL, gerek ulusal gerekse uluslararası ilişkiler açısından önem taşımaktadır.

Toplumlarla sanat arasındaki bağın güçlü olması, çağdaş, yaşanabilir ve barış içinde bir dünyaya yönelik araçları sunarken yaratıcı ve özgür düşüncenin gelişmesinde de büyük bir rol oynar.

 

Sosyal Medyada Paylaş

İzmir Tiyatro Festivali

İzmirAntik Romalıların 16 bin kişilik açık hava tiyatrosu inşa ettiği, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği; farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada, barış içinde yaşadığı kent; tiyatro tarihimizin öncü kenti…

İzmir’in 16. Yüzyıldan beri genlerinde taşıdığı tiyatro sanatını yeniden canlandırmak; geçmişte olduğu gibi uluslararası düzeye taşımak;  farklı halkların kültürlerini, inanç ve dillerini paylaşabildikleri;  bir arada sanat üretebildikleri, seslerini, sözlerini izleyicilerine duyurabildikleri; bir şenlik ortamı oluşturmayı hedefleyen TAKSAV Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf , tarih boyunca “tiyatrolar kenti” olarak bilinen, asırlardır tiyatroyu yaşayan ve yaşatan kentimiz İzmir’de tiyatro ateşini yeniden alevlendirmek için yıllardır Ankara’da gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali deneyimini 2012’de İzmir’in yerel değerleriyle bir potada eritilerek İzmir’in ilk Uluslararası Tiyatro Festivali’nin organizasyonuna başlandı. Festivalimizde sanatsal estetiğin, dostluk ve paylaşımla ortaklaşabildiği bir buluşmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş