TAKSAV-Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf Yönetim Kurulu Açıklaması

TAKSAV-Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf Yönetim Kurulu Açıklaması

28.10.2020 9. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali Duyurusu

TAKSAV-Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf 1996 yılından bu yana aralıksız olarak
Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ni, 8 yıldır da Uluslararası İzmir Tiyatro Festivalini düzenliyor.

TAKSAV- Tiyatro festivalleri, başlangıçtan bu yana toplumun tiyatro ile buluşmasına, tiyatro aracılığıyla
hayatı birlikte dönüştürme yolları aramasına katkıda bulunuyor. Amatör tiyatrolardan, belediye
tiyatrolarına, üniversite tiyatro kulüplerinden profesyonel topluluklara kadar uzanan bir kapsayıcılıkla
tiyatroyu üreten, yaratan ve paylaşan sanat emekçilerinin seyirci ile birlikte ve bir arada olmasını sağlıyor.

2019 kışında başlayan Covid 19 salgını kısa sürede dünyayı etkisi aldı. Neredeyse dünyanın her yerinde
iktidarlar salgınla aklın, bilimin ışığında insanlığın yararına bir mücadele programı yürütmek yerine
temsilcisi oldukları sermayenin ekonomik çıkarlarına göre hizalandılar.

Salgının en yoğun dönemlerinde bile halkın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almadılar. İlk aylarda
uygulanan kısmi korunma önlemleri bile isteye gevşetildi. Fabrikalarda işçiler çalışmaya devam etti,
madenler işletildi, ulaşım durdurulmadı. Bu gün ise iktidarlar kendi sorumluluklarını yerine getirmeyerek,
insanları kendi başlarının çaresine bakmaya zorluyorlar. Okulların hemen hiç bir bilimsel önlem alınmadan
açılması ve öğrencilerin okula gönderilmesi kararının velilerine bırakılması bu durumun en açık örneği. Bu
şekilde okulda hastalanacak öğrencinin, öğretmenin sorumluluğunu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar.
Tiyatro ve konser etkinliklerini serbest bırakarak hem sanat emekçilerinin geçimlerinin, hem de sanat
etkinliğine katılıp hastalanacak olanların sorumluluğundan kaçıyorlar. Zorunlu halk sağlığı önlemlerini
uygulamayarak hastalanmanın sorumluluğunu bireylere yüklüyorlar.

Oysa bulaşıcı bir hastalık olan Covid 19 salgınında, kapalı alanlarda toplu bulunmamak, insanların arasında
fiziksel mesafe olmasını sağlamak ve temizliğe dikkat etmek en basit ve zorunlu korunma önlemi.

Tiyatro, canlı olarak eylenen bir sanatsal etkinlik. Salonda seyirci ve oyuncunun ve sahne arkası
emekçilerinin birbirlerine yakınlaşmalarını, temas etmelerini zorunlu kılan bir sanat pratiği.

İktidar, halkın sağlığını göz etmeyebilir ama TAKSAV, kapalı salonlarda insanların bir araya gelmesini
gerektiren bir etkinliği düzenleyerek onları hastalanma riskini göze almaya çağırmaz. TAKSAV, yaşatmayı
ve birlikte değiştirmeyi amaçlayan eylemci sanatın destekçisidir.

TAKSAV olarak, çeyrek yüzyıldır düzenlediğimiz Tiyatro Festivallerimizin 2020 oyunlarını ertelemeye karar
verdik. Bu kararımızla birlikte iktidara sanat emekçilerinin hayat koşullarını ve geçimlerini üstlenme ve
destekleme sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında da bulunuyoruz

Salgın sonrası tiyatro salonlarında yeniden, yaşasın tiyatro yaşasın hayat demek üzere…

Not; İzmir Tiyatro Festivali etkinliklerinden 5. Kısa Oyun Yazma Yarışmasına ilişkin başvurular şartnamede
yer aldığı gibi, 16 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak ve değerlendirme süreci gerçekleştirilip, sonuçları
duyurulacaktır.