Manifesto 2014

TAKSAV İZMİR 

3. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

TEMA: DAYANIŞMA

Sanat; kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren,  özgür bir toplum var etmenin vazgeçilmez unsurudur.

Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler, topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yolu ile ulaşır. Dünyayı anlamlandıran ve yaşanır kılan sanat, insanlık tarihinin kıyımları, ölümleri karşısında vicdanın ve özgürlüğün sesi olmuştur, olacaktır. Özü itibarıyla muhalif olan sanat, sanatçı; gördüğü her yanlışı, her ortamda paylaşır, hiç bir durumda, iktidar ya da egemen güçlerin güdümünde olmaz.  Sanat;  hayal gücünün tüm sınırlarını zorlayacak şekilde serbest olmayı, özgürce düşünebilmeyi,  önceden kabul edilmiş kuralları yıkmayı gerektirir.

 “Başka bir dünya mümkün” şiarının ete kemiğe bürünmüş hali, “umudun” diğer adı,  olan sanat;  bugün yakın ve uzak tarihimizin hiçbir döneminde görülmedik ölçüde sansür ve oto sansür tehdidi altında. Yalan, tehdit, şantaj, talan, vurgun, toplumsal ahlakı kemirirken, sanat eserlerinin yasaklanmasına, sanat kurumlarının yıkılıp, parçalanmasına;  sanat insanlarının hayal güçlerinin, yaratma özgürlüklerinin yok edilme çabalarına şahitlik ediyoruz.

Kuruluş amacı, “toplumsal, kültürel yaşamın gelişimine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak, yaratıcı ve araştırıcı düşüncelerin gelişimine yardımcı olmak” olan TAKSAV’ın  (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf) 18 yıldır Ankara’da gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali deneyimini, bu yıl 3. kez İzmir’e taşıyoruz. Yıllara dayanan Ankara deneyiminden süzülenleri, İzmir’in yerel değerleri ile bir potada eriterek Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ni bu yıl “DAYANIŞMA “ temasıyla  gerçekleştiriyoruz.

 

Antik Romalıların 16 bin kişilik açık hava tiyatrosu inşa ettiği, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği; farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada barış içinde, dayanışmayla yaşadığı tiyatro tarihimizin öncü kenti İzmir,  bugün genç tiyatrocularıyla sokak tiyatrosundan, salon tiyatrosuna, oradan da deneysel tiyatroya kadar heyecan dolu çalışmalara yeniden sahne olma arayışı içindedir. Bu çabalarla özel tiyatrolardan, amatör topluluklara, doğaçlama tiyatrodan, okul topluluklarına kadar yelpazenin çeşitli renkleri tiyatroyu İzmir’de yeniden yaşamın bir parçası haline getirmeye çalışıyor.

Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşmakta. Şenlikler, festivaller yüzyıllardır toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren yaşam, paylaşım ve dayanışma alanlarıdır. Bu açıdan bakıldığında festivaller her bakımdan toplumun canlanmasının ve olağan yaşam içinde pek yaşamaya alışkın olmadığımız coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağı olmuştur.

5-15 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Festival’imizin başvurular  14 Ağustos 2014 tarihine kadar kabul edilecektir. Festival süresince sanatçı ve sanatseverlerle sanatın değerini, gücünü  duyumsayacak, önemini birlikte soluyacağız. Festivalimiz, sanatın ve sanatçının üzerindeki her türlü baskı ve sınırlamanın ortadan kaldırmaya yönelik bir dayanışma aracı olmayı hedefleyecek..

Sosyal Medyada Paylaş

Manifesto 2013

TAKSAV İZMİR

2. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

TEMA: İTİRAZ

Sanat, insanlığın, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, önyargının, eşitsizliğin, sömürü ve istismarın yol edileceğine dair iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek umudun adıdır. Sanat, “Yeni Bir Dünya Mümkün!” şiarının, estetik ve düşünsel biçimde dile getirilmesi, paylaşılmasıdır.

Günümüzde sanatsal ürünlerin en geniş kitleye ulaşmasında, bu uğurda emek harcayanların kendilerini göstermeleri, sınamaları ve daha iyi üretimlere yönelmesinde, festival adı verilen buluşmaların büyük ve yadsınamaz önemi vardır. Bu buluşmaların, “sanatın demokratikleşmesi” anlamında değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi, düzenleyenlerin ve paydaşlarının sorumluluğundadır.

İşte bu düşünce ve yaklaşımlarla, TAKSAV 16 yıldır Ankara’da “Uluslararası Tiyatro Festivali” düzenliyor. TAKSAV İZMİR, bu büyük ve başarısı kanıtlanmış deneyime, geçen yıl başladığı “İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali” ile eklenmiştir ve bu yıl ikincisine hazırlanmaktadır.

Festivalin amacı, genel başlıklar halinde şunlardır:
Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek.
Toplumun estetik beğeni düzeyini, tiyatro sanatıyla yükseltmek,
Var olan özel ve amatör toplulukları desteklemek ve yüreklendirmek,
Seminer ve atölye çalışmalarıyla, üretim kalitesinin artmasına yardımcı olmak,
Sanatın taşıyıcı ve destekleyici olması beklenen kurumların katkısını organize etmek,
Basının ve kamuoyunun desteğiyle, bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek,
Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini, topluma, tiyatro emekçilerine ve yapımcılara aktarmak,
Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, algı düzeyini yükseltmek,
Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak, geliştirmek, koşul ve olanak yaratmak.

8500 yıllık geçmişi, İzmir’in kültürel, sosyal ve sanat birikimini doğru, gerçekçi ve kalıcı biçimde değerlendirilmesi gereğini ve sorumluluğunu yüklemektedir. Bu sorumluluk, başta yerel yönetimler olmak üzere, kendini İzmir’le tanımlayan herkesi ilgilendirmektedir.

Yalnızca kentteki toplulukların değil, ülke içinden ve dışından gerçekleşecek katılımların ve destekleyenlerin, genel amaçlar yanında, İzmir’e ve festivalimize bu gözle bakması son derece önemlidir. Çünkü böylesi etkinlikler, yalnızca sanatı değil, kent ve ülke tanıtımından her alanda gerçekleştirilecek etkinliklere, esin ve cesaret verir.

Sanat, müdahale etmeye soyunduğu hayatı iyi algılamak, algılatmak ve bütün bunları en üst düzeyde özen göstereceği düşünce ve estetikle dillendirmek zorundadır. Ne anlaşılmazlığın girdabında kaybolmak, ne de özü söze, sözü öze kurban etmek… Hayır, yaşadığımız dünya ve onun giderek keskinleşen ahvali, sanata ve sanatçıya bu lüksü tanımamaktadır. Sanat samimi olmalıdır. Profesyonellik nasıl ki göz boyamanın kılıfı olamazsa, amatörlük de yetersizliğin ve niteliksizliğin makyajı olarak kabul edilmemeli, hoş görülmemelidir. Festivalimize başvuracaklar kadar, festivalde hangilerinin yer alacağına karar vereceklerin, bu belirlemeleri doğru okumaları gerekmektedir.

TAKSAV İZMİR “2.ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ”nin teması “İTİRAZ”dır.

Olup bitene itiraz. İnsanın insan gibi yaşamasını savunurken, bu isteğin koşul ve olanaklarını reddeden, ortadan kaldıran tüm insanlık dışı düşünce, tutum ve girişimlere itiraz.
Sanat, zaten başka nedir ki?
Doğayı, emeği ve insan olma onurunu yerle bir eden çelişkilere, anlayışlara ve uygulamalara itiraz etmeyecekse, sanat niye vardır ve olsun ki? Ötekileştirmekten, küçümsemekten, saldırmaktan, şiddet ve sömürmekten başka çaresi olmayanlara karşı itiraz ve direniş çağrısı yapmıyorsa, bu çağrıyı içselleştirmiyor ve geniş-yüksek-derin bir davet oluşturmuyorsa, biz sanatı niye dert edinelim ki?
Bize bunları bir daha anımsatan “Gezi İtirazı”dır ve kuşkusuz temamıza da esin kaynağı olmuştur. Bir parktan yükselip, ülkemizin dört yanına yayılan ve uluslararası platformlarda yankı bulan “Gezi İtirazı”; yalnızca itiraz boyutuyla değil, yoğun ve fenomenliği sonuna dek hak eden ve itiraza anlam kazandıran sanatsal niteliğiyle de, tarihsel bir öneme sahiptir. Bunu sıradanlaştırmaya, ucuzlaştırmaya, saptırmaya ve evcilleştirmeye kalkışmak, haksızlık ve itiraz edilenlerin kuyrukçuluğunda işbirliğinden başka bir şey olamaz.
“Gezi”, insanlığı onurlandıran tüm itirazların devamıdır. Bu itirazlara, muhatap olduğu şiddet, küçümseme ve küçültme çabaları kadar, katledilen insanlarıyla ve elbette çıkarılacak derslerle eklenmiştir. Sanat, hayatın estetik ve düşünsel tanıklığıysa, bugünleri de saptayacak, işleyecek ve yarınlara taşıyacaktır. Tiyatro, bu tarihsel ve evrensel sorumluluktan kaçamaz.
Festival, “itiraz kültürü”nün sanatla anlatımı için yaratılacak, koşul ve olanaklar demektir. Oyunlarla, tematik söyleşi, panel ve öteki etkinliklerle, “İtiraz” konusunda farkındalık yaratmak, bu yılki festivalin başat görevidir.

Topluluklarımızı, kurumlarımızı, tedarikçilerimizi, spornsorlarımızı ve halkımızı, bu düşünce ve kararlılığı paylaşmaya, TAKSAV İZMİR 2. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ’ni hepimize yakışır biçimde var etmeye çağırıyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş

Manifesto 2012

MERHABA,

ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ

bu yıl İzmir’de sahnelere,

sizlere

MERHABA diyor…

Yerli ve Yabancı tiyatro topluluklarının her yıl aralik ayının ilk haftasında başlayacak şekilde 10 gün süreyle izleyiciyle buluşacağı, aşağıda sıraladığımız hedeflerin gözetileceği uluslararası bir etkinlik olarak Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali  sizlere MERHABA demek için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

 

  • Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek,
  • Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek,
  • Toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek,
  • Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma, tiyatro sanatçılarına ve yapımcılara aktarmak,
  • Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak ve geliştirmek.
  • Var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek ve özendirmek,
  • Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretimin niteliğini arttırmak,
  • Basın ve kamuoyunun desteğiyle bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek,
  • Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını organize etmek.

 

Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların;  hem izleyici hem de sanat dünyasına;  farklı açılımlar kazandırmaları; ulusal ve uluslararası grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamak hedefimiz olacaktır.

 

Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı-üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller, gerek ulusal gerekse uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Şenlikler, festivaller yüzyıllardır toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren yaşam, paylaşım ve dayanışma alanları olmuştur. Bu açıdan bakıldığında festivaller her bakımdan toplumun canlanmasının ve olağan yaşam içinde pek alışkın olmadığımız coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağı işlevini üstlenmiştir.

 

Vakfımızın Ankara’da 16 yıldır başarıyla sürdürdüğü Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nin deneyimlerinden süzdüklerimizi, İzmir’in yerel değerleri ile bir potada eriterek sizlerin katkılarıyla biçimlendirme yolunu izleyeceğiz.

 

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan Festival, öncelikle Ege – Akdeniz olmak üzere çeşitli ülkelerdeki tiyatro topluluklarını ülkemizdeki; şehir tiyatrolarından, üniversite topluluklarına, özel tiyatrolardan, amatör topluluklara, çocuk tiyatrosundan, deneysel arayışlara  kadar tiyatro yelpazesinin tüm renkleri ile buluşturacak bir zeminde kurgulanmaktadır.

 

İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali farklı kültür ve ülkeler arasında;  sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, halkların dostluklarını pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak amacını sürekli gözetecek bir yapılanmada şekillenecektir.

 

Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş, yaşanılabilir bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarmakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu kopukluğun yaşanmaması için özellikle Şirket ve kurumların sanata destek vermeleri ve bu tür organizasyonları desteklemeleri beklenmektedir.

 

Festival kapsamında daha önce hiç tiyatroya gitmemiş bireyleri tiyatroyla tanıştırma sorumluluğunu da üstleneceğiz. Bu amaçla, önümüzdeki 5 yılda İzmir’de 5.000 hiç tiyatroya gitmemiş kişiyi, bu sanat dalı ile tanıştırmayı hedeflemekteyiz. Bu projemizle onları ücretsiz olarak tiyatro salonlarımızda konuk etmeyi planlıyoruz.

 

Kısaca,  İzmir’in genlerinde olan tiyatro sanatını yeniden canlandırmak ve geçmişte olduğu gibi uluslararası baza taşımak hedef olarak önümüzde durmaktadır. Bu hedefimize ulaşmada sizleri de yanımızda görmek dileğimizdir.   Bu dileğimizi koskocaman bir TİYATRO’ya MERHABA ile dile getiriyoruz. Sahneler, sizi, salonlar bizi bekliyor.

Sosyal Medyada Paylaş

İzmir Tiyatro Festivali

İzmirAntik Romalıların 16 bin kişilik açık hava tiyatrosu inşa ettiği, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği; farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada, barış içinde yaşadığı kent; tiyatro tarihimizin öncü kenti…

İzmir’in 16. Yüzyıldan beri genlerinde taşıdığı tiyatro sanatını yeniden canlandırmak; geçmişte olduğu gibi uluslararası düzeye taşımak;  farklı halkların kültürlerini, inanç ve dillerini paylaşabildikleri;  bir arada sanat üretebildikleri, seslerini, sözlerini izleyicilerine duyurabildikleri; bir şenlik ortamı oluşturmayı hedefleyen TAKSAV Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf , tarih boyunca “tiyatrolar kenti” olarak bilinen, asırlardır tiyatroyu yaşayan ve yaşatan kentimiz İzmir’de tiyatro ateşini yeniden alevlendirmek için yıllardır Ankara’da gerçekleştirdiği Tiyatro Festivali deneyimini 2012’de İzmir’in yerel değerleriyle bir potada eritilerek İzmir’in ilk Uluslararası Tiyatro Festivali’nin organizasyonuna başlandı. Festivalimizde sanatsal estetiğin, dostluk ve paylaşımla ortaklaşabildiği bir buluşmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş