Manifesto 2013

Manifesto 2013

TAKSAV İZMİR

2. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

TEMA: İTİRAZ

Sanat, insanlığın, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, önyargının, eşitsizliğin, sömürü ve istismarın yol edileceğine dair iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek umudun adıdır. Sanat, “Yeni Bir Dünya Mümkün!” şiarının, estetik ve düşünsel biçimde dile getirilmesi, paylaşılmasıdır.

Günümüzde sanatsal ürünlerin en geniş kitleye ulaşmasında, bu uğurda emek harcayanların kendilerini göstermeleri, sınamaları ve daha iyi üretimlere yönelmesinde, festival adı verilen buluşmaların büyük ve yadsınamaz önemi vardır. Bu buluşmaların, “sanatın demokratikleşmesi” anlamında değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi, düzenleyenlerin ve paydaşlarının sorumluluğundadır.

İşte bu düşünce ve yaklaşımlarla, TAKSAV 16 yıldır Ankara’da “Uluslararası Tiyatro Festivali” düzenliyor. TAKSAV İZMİR, bu büyük ve başarısı kanıtlanmış deneyime, geçen yıl başladığı “İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali” ile eklenmiştir ve bu yıl ikincisine hazırlanmaktadır.

Festivalin amacı, genel başlıklar halinde şunlardır:
Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek.
Toplumun estetik beğeni düzeyini, tiyatro sanatıyla yükseltmek,
Var olan özel ve amatör toplulukları desteklemek ve yüreklendirmek,
Seminer ve atölye çalışmalarıyla, üretim kalitesinin artmasına yardımcı olmak,
Sanatın taşıyıcı ve destekleyici olması beklenen kurumların katkısını organize etmek,
Basının ve kamuoyunun desteğiyle, bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek,
Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini, topluma, tiyatro emekçilerine ve yapımcılara aktarmak,
Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, algı düzeyini yükseltmek,
Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak, geliştirmek, koşul ve olanak yaratmak.

8500 yıllık geçmişi, İzmir’in kültürel, sosyal ve sanat birikimini doğru, gerçekçi ve kalıcı biçimde değerlendirilmesi gereğini ve sorumluluğunu yüklemektedir. Bu sorumluluk, başta yerel yönetimler olmak üzere, kendini İzmir’le tanımlayan herkesi ilgilendirmektedir.

Yalnızca kentteki toplulukların değil, ülke içinden ve dışından gerçekleşecek katılımların ve destekleyenlerin, genel amaçlar yanında, İzmir’e ve festivalimize bu gözle bakması son derece önemlidir. Çünkü böylesi etkinlikler, yalnızca sanatı değil, kent ve ülke tanıtımından her alanda gerçekleştirilecek etkinliklere, esin ve cesaret verir.

Sanat, müdahale etmeye soyunduğu hayatı iyi algılamak, algılatmak ve bütün bunları en üst düzeyde özen göstereceği düşünce ve estetikle dillendirmek zorundadır. Ne anlaşılmazlığın girdabında kaybolmak, ne de özü söze, sözü öze kurban etmek… Hayır, yaşadığımız dünya ve onun giderek keskinleşen ahvali, sanata ve sanatçıya bu lüksü tanımamaktadır. Sanat samimi olmalıdır. Profesyonellik nasıl ki göz boyamanın kılıfı olamazsa, amatörlük de yetersizliğin ve niteliksizliğin makyajı olarak kabul edilmemeli, hoş görülmemelidir. Festivalimize başvuracaklar kadar, festivalde hangilerinin yer alacağına karar vereceklerin, bu belirlemeleri doğru okumaları gerekmektedir.

TAKSAV İZMİR “2.ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ”nin teması “İTİRAZ”dır.

Olup bitene itiraz. İnsanın insan gibi yaşamasını savunurken, bu isteğin koşul ve olanaklarını reddeden, ortadan kaldıran tüm insanlık dışı düşünce, tutum ve girişimlere itiraz.
Sanat, zaten başka nedir ki?
Doğayı, emeği ve insan olma onurunu yerle bir eden çelişkilere, anlayışlara ve uygulamalara itiraz etmeyecekse, sanat niye vardır ve olsun ki? Ötekileştirmekten, küçümsemekten, saldırmaktan, şiddet ve sömürmekten başka çaresi olmayanlara karşı itiraz ve direniş çağrısı yapmıyorsa, bu çağrıyı içselleştirmiyor ve geniş-yüksek-derin bir davet oluşturmuyorsa, biz sanatı niye dert edinelim ki?
Bize bunları bir daha anımsatan “Gezi İtirazı”dır ve kuşkusuz temamıza da esin kaynağı olmuştur. Bir parktan yükselip, ülkemizin dört yanına yayılan ve uluslararası platformlarda yankı bulan “Gezi İtirazı”; yalnızca itiraz boyutuyla değil, yoğun ve fenomenliği sonuna dek hak eden ve itiraza anlam kazandıran sanatsal niteliğiyle de, tarihsel bir öneme sahiptir. Bunu sıradanlaştırmaya, ucuzlaştırmaya, saptırmaya ve evcilleştirmeye kalkışmak, haksızlık ve itiraz edilenlerin kuyrukçuluğunda işbirliğinden başka bir şey olamaz.
“Gezi”, insanlığı onurlandıran tüm itirazların devamıdır. Bu itirazlara, muhatap olduğu şiddet, küçümseme ve küçültme çabaları kadar, katledilen insanlarıyla ve elbette çıkarılacak derslerle eklenmiştir. Sanat, hayatın estetik ve düşünsel tanıklığıysa, bugünleri de saptayacak, işleyecek ve yarınlara taşıyacaktır. Tiyatro, bu tarihsel ve evrensel sorumluluktan kaçamaz.
Festival, “itiraz kültürü”nün sanatla anlatımı için yaratılacak, koşul ve olanaklar demektir. Oyunlarla, tematik söyleşi, panel ve öteki etkinliklerle, “İtiraz” konusunda farkındalık yaratmak, bu yılki festivalin başat görevidir.

Topluluklarımızı, kurumlarımızı, tedarikçilerimizi, spornsorlarımızı ve halkımızı, bu düşünce ve kararlılığı paylaşmaya, TAKSAV İZMİR 2. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ’ni hepimize yakışır biçimde var etmeye çağırıyoruz.