2012 – 1. Festival Basın Bülteni

2012 – 1. Festival Basın Bülteni

1. ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ

Yerli ve Yabancı tiyatro topluluklarının her yıl 8-18 aralik tarihleri arasında izleyiciyle buluşacağı, aşağıda sıraladığımız hedeflerin gözetileceği uluslararası bir etkinlik olarak Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali hazırlıklarında hızla ilerlemekteyiz.

 •  Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek,
  •    Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek,
  •    Toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek,
  •    Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma, tiyatro sanatçılarına ve yapımcılara aktarmak,
  •    Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak ve geliştirmek.
  •    Var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek ve özendirmek,
  •    Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretimin niteliğini arttırmak,
  •    Basın ve kamuoyunun desteğiyle bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek,
  •    Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını organize etmek.

Festival kapsamındaki yapım ve toplulukların;  hem izleyici hem de sanat dünyasına;  farklı açılımlar kazandırmaları; ulusal ve uluslararası grupların klasik, çağdaş ve deneysel yorumlarını kentimize taşımalarını sağlamak hedefimiz olacaktır.

Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı-üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller, gerek ulusal gerekse uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.

Şenlikler, festivaller yüzyıllardır toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren yaşam, paylaşım ve dayanışma alanları olmuştur. Bu açıdan bakıldığında festivaller her bakımdan toplumun canlanmasının ve olağan yaşam içinde pek alışkın olmadığımız coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağı işlevini üstlenmiştir.
Vakfımızın Ankara’da 16 yıldır başarıyla sürdürdüğü Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nin deneyimlerinden süzdüklerimizi, İzmir’in yerel değerleri ile bir potada eriterek sizlerin  katkılarıyla biçimlendirme yolunu izleyeceğiz.
Özellikle 17. yüzyıldan sonra, toplumsal yapıdaki renkliliğini tiyatro sanatına da yansıtan İzmir, o zamanlarda tiyatrolar kenti olarak ün yapmıştı.  Gezginlerin notlarından İzmir’in bir ticaret merkezi olma konumunun yanı sıra, “çok uluslu” kimliğiyle de dikkat çektiği; Fransız, italyan, Rum, Ermeni ve Yahudi’lerin tiyatro sanatından sürekli örnekler sergilediklerini öğreniyoruz.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan Festival, öncelikle Ege – Akdeniz olmak üzere çeşitli ülkelerdeki tiyatro topluluklarını ülkemizdeki; şehir tiyatrolarından, üniversite topluluklarına, özel tiyatrolardan, amatör topluluklara, çocuk tiyatrosundan, deneysel arayışlara  kadar tiyatro yelpazesinin tüm renkleri ile buluşturacak bir zeminde kurgulanmaktadır.
İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali farklı kültür ve ülkeler arasında;  sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, halkların dostluklarını pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak amacını sürekli gözetecek bir yapılanmada şekillenecektir.
Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş, yaşanılabilir bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelere yol açmakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu kopukluğun yaşanmaması için özellikle Şirket ve kurumların sanata destek vermeleri ve  bu tür organizasyonları desteklemeleri beklenmektedir.
Festival kapsamında “Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak daha önce hiç tiyatroya gitmemiş bireyleri tiyatroyla tanıştırma sorumluluğunu da üstleneceğiz. Bu amaçla, önümüzdeki 5 yılda İzmir’de 5.000 hiç tiyatroya gitmemiş kişiyi, bu sanat dalı ile tanıştırmayı hedeflemekteyiz. Bu projemizle onları ücretsiz olarak tiyatro salonlarımızda konuk etmeyi planlıyoruz.

Kısaca,  İzmir’in genlerinde olan tiyatro sanatını yeniden canlandırmak ve geçmişte olduğu gibi tiyatro sanatını uluslararası baza taşımak hedef olarak önümüzde durmaktadır. Bu hedefimize ulaşmada sizleri de yanımızda görmek dileğimizdir.