Festivalin Gerekçesi

Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler, topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşmakta. Bu açıdan bakıldığında festivaller, her bakımdan toplumun yeniden canlanması ve olağan yaşam içinde coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağıdır.
Doğası gereği  itiraz eden, itirazını paylaşan,  muhalif duran, özgürlük peşinde koşan;  sanat ve sanatçı  ile “dayanışma” ;  kaçınılmaz oluyor.  zihinsel ve fiziksel  enerjileri  buluşturmaya gereksinim daha da artıyor. “Daha güzel bir dünya için sanat’ın, tiyatro’nun gerektiğini,  başka bir dünya ‘nın da   sanatla   mümkün!”   olacağına inanıyoruz.

Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali farklı kültür ve ülkeler arasında sanatsal anlamdaki kesişme, benzerlik ve ayrılıkların altını çizmek, karşılıklı etkileşim ve paylaşımları artırmak, halkların dostluklarını pekiştirmek, kültürel dayanışmayı kurgulamak amacını sürekli gözetecek bir yapılanmada ve tamamen GMNÜLLÜLÜK üzerinden biçimlenmektedir.
Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, yaşamın kendisinin yaşandığı, bireylerin yaratıcı-üretici özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan bu FESTIVAL, gerek ulusal gerekse uluslararası ilişkiler açısından önem taşımaktadır.

Toplumlarla sanat arasındaki bağın güçlü olması, çağdaş, yaşanabilir ve barış içinde bir dünyaya yönelik araçları sunarken yaratıcı ve özgür düşüncenin gelişmesinde de büyük bir rol oynar.